Kamerstukken & Staatsbladpublicaties WAHV

??-??-???? – Stb. 2016, 290

Wet van 13 juli 2016, houdende aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)
Kamerstuk 34212 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 34212 nr. 4 – Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 34212 nr. 5 – Verslag vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 34059, 34138, 34212 nr. E – Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 34059, 34138, 34212 nr. F – Nadere Memorie van Antwoord
Kamerstuk 34059, 34138, 34212 nr. H – Verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 34059, 34138, 34212 nr. I – Nota naar aanleiding van het verslag

01-01-2017 – Stb. 2016, 540

Besluit van 15 december 2016 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

01-01-2016 – Stb. 2015, 500

Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Stb. 2015, 500)

01-07-2015 – Stb. 2015, 82

Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en
enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats (Stb. 2015, 82)
Kamerstuk 33956 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 33956 nr. 4 – Advies afdeling advisering Raad Van State en nader rapport
Kamerstuk 33956 nr. 5 – Verslag vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

01-01-2015 – Stb. 2014, 540

Besluit van 15 december 2016 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Stb. 2014, 540)
Kamerstuk 33771 nr. 3 – Memorie van Toelichting

01-01-2015 – Stb. 2014, 484

Besluit van 25 november 2014 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Stb. 2014, 484)

01-11-2014 – Stb. 2014, 255

Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen, Stb. 2014, 255)
Kamerstuk 33697 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 33697 nr. 4 – Advies van Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 33697 nr. 5 – Verslag vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 33697 nr. 6 – Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk)
Kamerstuk 33697 nr. A – Voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie
Kamerstuk 33697 nr. B – Memorie van Antwoord

01-01-2014 – Stb. 2013, 543

Besluit van 11 december 2013 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Stb. 2013, 543)

01-07-2013 – Stb. 2013, 226

Wet van 19 juni 2013 inzake herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht, Stb. 2013, 226)
Kamerstuk 33455 nr. 3 – Memorie van Toelichting

01-07-2013 – Stb. 2013, 225

Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard (Stb. 2013, 225)
Kamerstuk 33012 nr. 3 – Memorie van Toelichting

01-01-2013 – Stb. 2012, 682

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht, Stb. 2012, 682)
Kamerstuk 32450 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 32450 nr. 4 – Advies Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 32450 nr. 6 – Verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 32450 nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 32450 nr. 17 – Verslag van een wetgevingsoverleg
Kamerstuk 32450 nr. D – Nader voorlopig verslag van de vaste commissie Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 32450 nr. E – Nadere memorie van Antwoord
Kamerstuk 32450 nr. G – Brief van de minister van Veiligheid en Justitie

01-01-2013 – Stb. 2012, 640

Besluit van 7 december 2012 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, alsmede van de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk de bijlage uit het Transactiebesluit 1994 en van enige andere besluiten in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven (Stb. 2012, 640)

01-01-2012 – Stb. 2011, 630

Besluit van 15 december 2011 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven (Stb. 2011, 630)

01-01-2012 – Stb. 2011, 556

Wet van 24 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de verstrekking van inlichtingen aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele verbeteringen
Kamerstuk 32702 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 32702 nr. 4 – Advies Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 32702 nr. 5 – Verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 32702 nr. 6 – Nota naar aanleiding van het verslag

01-07-2011 – Stb. 2011, 170

Wet van 31 maart 2011 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Gemeentewet in verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften brengen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en enkele technische verbeteringen
Kamerstuk 32438 nr. 3 – Memorie van Toelichting (herdruk)
Kamerstuk 32438 nr. 4 – Advies Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 32438 nr. 5 – Verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Kamerstuk 32438 nr. 6 – Nota naar aanleiding van het verslag

01-01-2011 – Stb. 2010, 785

Besluit van 23 november 2010 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven

01-01-2010 – Stb. 2009, 485

Besluit van 23 november 2009 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met de tweejaarlijkse actualisering van de tarieven

01-07-2009 – Stb. 2009, 265

Wet van 25 juni 2009 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
Kamerstuk 31124 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 31124 nr. 4 – Advies Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 31124 nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 31124 nr. C – Memorie van Antwoord

01-07-2009 – Stb. 2009, 245

Wet van 12 juni 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen
Kamerstuk 31386 nr. 3 – Memorie van Toelichting

01-05-2009 – Stb. 2009, 140

Besluit van 24 februari 2009, houdende wijziging van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, het Besluit tenuitvoerlegging geldboeten, het Transactiebesluit 1994 en het Besluit OM-afdoening in verband met de doorberekening van de administratiekosten bij administratieve sancties, geldboeten en geldsomtransacties, alsmede tot wijziging van de bijlage horende bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Transactiebesluit 1994 en het Besluit OM-afdoening in verband met de wijziging van de voertuigregelgeving

01-04-2008 – Stb. 2008, 48

Besluit van 9 februari 2008 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de tweejaarlijkse actualisering van de tarieven

26-03-2008 – Stb. 2008, 85

Wet van 13 maart 2008 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede
aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet III Justitie)
Kamerstuk 31248 nr. 3 – Memorie van Toelichting

01-02-2008 – Stb. 2006, 330

Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening)
Kamerstuk 29849 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 29849 nr. 5 – Advies Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 29849 nr. 6 – Verslag van de vaste commissie voor Justitie
Kamerstuk 29849 nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag

01-02-2006 – Stb. 2006, 24

Wet van 22 december 2005, houdende herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie)
Kamerstuk 30171 nr. 3 – Memorie van Toelichting

01-01-2006 – Stb. 2005, 555

Besluit van 8 oktober 2005 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

01-05-2004 – Stb. 2004, 50

Wet van 5 februari 2004 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie)
Kamerstuk 29217 nr. 3 – Memorie van Toelichting

01-01-2004 – Stb. 2003, 350

Besluit van 28 augustus 2003 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

12-03-2002 – Stb. 2002, 55

Wet van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures)
Kamerstuk 27024 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 27024 nr. 4 – Verslag van de vaste commissie voor Justitie
Kamerstuk 27024 nr. 5 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 27024 nr. 17 – Memorie van Antwoord

01-01-2002 – Stb. 2001, 465

Besluit van 12 oktober 2001 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

15-07-2001 – Stb. 2001, 245

Wet van 17 mei 2001 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften teneinde een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging
Kamerstuk 27573 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 27573 nr. 4 – Verslag van de vaste commissie voor Justitie
Kamerstuk 27573 nr. 5 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 27573 nr. B – Advies Raad van State en nader rapport

15-01-2001 – Stb. 2000, 535

Besluit van 4 december 2000 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

01-03-2000 – Stb. 2000, 10

Besluit van 23 december 1999, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

01-01-2000 – Stb. 1999, 469

Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen (vervanging in Mulder-zaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het gerechtshof Leeuwarden)
Kamerstuk 25927 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 25927 nr. 6 – Verslag van de vaste commissie voor Justitie
Kamerstuk 25927 nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 25927 nr. 22 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 25927 nr. 200b – Memorie van Antwoord
Kamerstuk 25927 nr. B – Advies Raad van State en nader rapport

01-01-1998 – Stb. 1997, 510

Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I)
Kamerstuk 25280 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 25280 nr. 5 – Verslag van de vaste commissie voor Justitie
Kamerstuk 25280 nr. 6 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 25280 nr. B – Advies Raad van State en nader rapport

01-01-1998 – Stb. 1997, 462

Besluit van 23 september 1997, houdende vaststelling van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

30-06-1997 – Stb. 1997, 212

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering
Kamerstuk 23689 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 23689 nr. 4 – Verslag van de vaste commissie van Justitie
Kamerstuk 23689 nr. 5 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 23689 nr. 6 – Nota van wijziging
Kamerstuk 23689 nr. 5a – Memorie van Antwoord
Kamerstuk 23689 nr. B – Advies Raad van State en nader rapport

26-06-1997 – Stb. 1997, 275

Beschikking van de Minister van Justitie van 26 juni 1997, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 15 mei 1997, Stb. 212

01-01-1996 – Stb. 1995, 500

Besluit van 16 oktober 1995, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

01-01-1995 – Stb. 1994, 858 (niet beschikbaar)

Besluit van 17 november 1994, Regeling van de inwerkïngtreding van de Wegenverkeerswet 1994 (Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994)
Kamerstuk 23664 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 23664 nr. 5 – Verslag van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
Kamerstuk 23664 nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 23664 nr. A – Advies Raad van State en nader rapport

01-01-1994 – Stb. 1993, 690 (niet beschikbaar)

Besluit van 23 december 1993, houdende Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb III)
Kamerstuk 23258 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 23258 nr. 6 – Verslag van vaste Commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken
Kamerstuk 23258 nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag

01-01-1994 – Stb. 1992, 422 (niet beschikbaar)

Besluit van 4 juni 1992, Aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht
Kamerstuk 22061 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 22061 nr. 6 – Verslag van de vaste Commissies voor justitie en voor binnenlandse zaken
Kamerstuk 22061 nr. 7 – Nota naar aanleiding van het verslag
Kamerstuk 22061 nr. B – Advies Raad van State en nader rapport
Kamerstuk 21221, 21659, 22061, 22320 nr. 174b – Memorie van Antwoord
Kamerstuk 21221, 21659, 22061, 22320 nr. 174c – Verslag van de vaste Commissies voor justitie
Kamerstuk 21221, 21659, 22061, 22320 nr. 174d – Nota naar aanleiding van het verslag

01-09-1992 – Stb. 1989, 300 (niet beschikbaar)

Besluit van 03 juli 1989, Administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften)
Kamerstuk 20329 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 20329 nr. 5 – Voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie
Kamerstuk 20329 nr. 6 – Memorie van Antwoord
Kamerstuk 20329 nr. 8 – Eindverslag van de vaste Commissie voor Justitie
Kamerstuk 20329 nr. 9 – Nota naar aanleiding van het eindverslag
Kamerstuk 20329 nr. 158b – Memorie van antwoord
Kamerstuk 20329 nr. B – Advies Raad van State en nader rapport

01-09-1990 – Stb. 1990, 434

Besluit van 29 augustus 1990, Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Kamerstuk 21612 nr. 3 – Memorie van Toelichting
Kamerstuk 20329 nr. 243a – Voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie
Kamerstuk 20329 nr. 243b – Memorie van Antwoord
Kamerstuk 20329 nr. B – Advies Raad van State en nader rapport