Tarieven van Kilese

Het honorarium wordt na de intake en vooraf de opdrachtbevestiging overeengekomen. Het honorarium bestaat voor de helft uit een aanbetaling en voor de andere helft uit een eindafrekening.

De kosten voor een jurist van Kilese zijn (veel) lager dan de kosten van een advocaat (op basis van toevoeging). Zie bijvoorbeeld hoeveel uw eigen bijdrage is voor een advocaat op basis van toevoeging (website Raad voor Rechtsbijstand).

De aanbetaling moet worden voldaan voordat de opdracht aanvangt. Een opdracht zal niet eerder aanvangen dan wanneer de aanbetaling is voldaan.

De eindafrekening wordt pas voldaan zodra de opdracht is voldaan.

Opdrachten op basis van een uurtarief zijn niet mogelijk, met uitzondering van het telefonisch consult (zie 3.1 van de Algemene voorwaarden van Kilese).

Intake, ter inleiding van een opdracht, is altijd gratis

WOZ-beschikkingen
Bezwaar bij gemeente & beroep bij bestuursrechter gratis

Verkeersboetes – lichte verkeersovertredingen
Administratief beroep & beroep bij bestuursrechter gratis

Sociaal zekerheidsrecht
Per brief aan overheidsinstantie € 29,50 inclusief BTW
Bezwaar bij het UWV, SVB en gemeente (bijstand) € 29,50 inclusief BTW
Beroep bij bestuursrechter € 39,50 inclusief BTW

Belastingrecht
Consult – juridisch advies (per 20 minuten of een gedeelte daarvan) € 29,50 inclusief BTW
Bezwaarprocedure € 29,50 inclusief BTW
Beroepsprocedure bij bestuursrechter € 39,50 inclusief BTW

Bestuursrecht (overig; niet WOZ-beschikkingen, belastingrecht, sociaal zekerheidsrecht of WOB)
Per brief aan overheidsinstantie € 29,50 inclusief BTW
Consult – juridisch advies (telefonisch per 20 minuten of een gedeelte daarvan) € 29,50 inclusief BTW
Consult – juridisch advies (per e-mail ongeacht de lengte) € 29,50 inclusief BTW
Bezwaar € 49,50 inclusief BTW
Beroep bij bestuursrechter € 69,50 inclusief BTW

Wet openbaarheid van Bestuur
Consult – juridisch advies (per 20 minuten of een gedeelte daarvan) € 19,50 inclusief BTW
Wob-verzoek € 19,50 inclusief BTW
Bezwaar € 19,50 inclusief BTW
Beroep bij bestuursrechter € 19,50 inclusief BTW

Huurrecht
Check van een huurovereenkomst € 12,50 inclusief BTW
Consult – juridisch advies (per 20 minuten of een gedeelte daarvan) € 29,50 inclusief BTW
Per brief aan verhuurder € 49,50 inclusief BTW
Dagvaarding / verweerschrift € 49,50 inclusief BTW
Klacht bij huurcommissie € 39,50 inclusief BTW

Arbeidsrecht
Check van een arbeidscontract € 12,50 inclusief BTW
Consult – juridisch advies (per 20 minuten of een gedeelte daarvan) € 39,50 inclusief BTW
Per brief aan werkgever of werknemer € 59,50 inclusief BTW
Dagvaarding / verweerschrift € 119,50 inclusief BTW

Consumentenrecht
Consult – juridisch advies (per 20 minuten of een gedeelte daarvan) € 29,50 inclusief BTW
Per brief aan verkoper of andere partijen € 29,50 inclusief BTW

De kosten voor een aangetekende brief, een kopie van meer dan 10 pagina’s, de gerechtsdeurwaarder en het griffierecht bij de rechtbank komen voor uw rekening.

Zie ook:
Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
– Griffierecht

Kilese brengt onder geen enkele voorwaarde extra kosten, nakosten of andere vorm van kosten die niet vooraf zijn overeengekomen, naderhand in rekening bij opdrachtgever.

Lees meer over de Annuleren & Kilese.
Lees meer over de Intake bij Kilese.
Lees meer over Betalen aan Kilese.
Lees meer over de Rechtsgebieden van Kilese.