Kilese Rechtsbijstand is een algemene rechtspraktijk. Wij bieden online rechtsbescherming tegen overheidshandelen en tegen handelingen van overige organisaties, zoals bedrijven en verenigingen.

Onze digitale intake is altijd gratis. De intake is bedoeld om globaal kennis te nemen van uw juridisch probleem of uw rechtspositie, zodat wij u kunnen mededelen wat wij voor u kunnen betekenen. Tijdens de intake bekijken wij hoe groot de kans van slagen is, zodat u niet onnodig (proces)kosten hoeft te betalen. De intake kan op drie manieren plaatsvinden:

Gratis intake via het intake-formulier

Intake via het intake-formulier is gratis. Hiermee maakt u gebruik van ons online contactformulier.

Gratis intake via email

Intake via de email is gratis. Hiervoor gebruikt u uw eigen emailprogramma.

Persoonlijke intake

Persoonlijke intake houdt in dat onze jurist bij u thuis langskomt. De persoonlijke intake is de enige intake waar kosten aan zijn verbonden.

Rechtgebieden van Kilese Rechtsbijstand

Verenigingsrecht

De vereniging is bij uitstek de organisatievorm die wordt gebruikt om de belangen van haar leden te behartigen. Hierbij kun je denken aan sport-, vak- en gezelligheidsverenigingen. De leden van zo'n vereniging zijn vaak nauw betrokken bij het verenigingsleven.
Bent u lid of bestuurder van een vereniging? Klik hier indien u juridisch bijgestaan wilt worden.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wet- en regelgeving dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen toch een inkomen hebben.

Verkeersboetes

De verkeersboetes voor de meest voorkomende lichte overtredingen en verkeersovertredingen worden administratief afgehandeld. Dit is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).