Verkeersboetes

Veel boetes worden vernietigd vanwege de omstandigheden van het geval.

U heeft een verkeersboete gekregen van het CJIB. U bent het niet eens met deze boete. Daarom wilt u bezwaar maken tegen de beslissing. Dit kunt u online doen op de website van het OM of schriftelijk. U kunt ook door een gemachtigde bezwaar laten maken.

Op de website van het OM (om.nl) vindt u meer informatie. U kunt daar zien of uw bezwaar een kans maakt. U kunt geen bezwaar maken tegen de administratiekosten.

In het bezwaarschrift moet duidelijk staan:

- Uw naam, adres, woonplaats geboortedatum, geboorteplaats
- De reden waarom u het niet eens bent met de bekeuring
- Uw rekeningnummer
- De datum van de brief
- Uw handtekening

Ons advies is dat u een kopie van de beschikking (verkeersboete) meestuurt.

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een brief waarin iemand een pro forma bezwaar maakt tegen een bekeuring. Pro forma houdt in dat u inhoudelijk geen beroepsgronden aanbrengt, maar dat u een zaakoverzicht opvraagt. Aan de hand van het zaakoverzicht kunt u de beroepsgronden op schrift zetten.

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Rekeningnummer

Aan: Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaar tegen beschikking (nummer beschikking)
Bijlage: kopie beschikking

Dagtekening: plaats en datum

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik ben het met die beschikking niet eens. Ik maak daarom bezwaar.

Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid daar is (aantal km/u).

De constatering dat ik te hard heb gereden, is onjuist. De gedraging is niet verricht en ik heb het niet gedaan. Dit is mijn voorlopig standpunt.
Ik ontvang graag een zaakoverzicht en ik verzoek u een termijn te stellen om mijn beroepsgronden verder aan te vullen.

Ik verzoek u mij bij de behandeling van dit bezwaarschrift niet/wel als belanghebbende te horen.

Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

Door deze brief ontvangt u een zaakoverzicht. In dit zaakoverzicht is het proces-verbaal van de verbalisant opgenomen. Aan de hand van het zaakoverzicht kunt u verschillende redenen bedenken waarom de verkeersboete onterecht is.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u het niet eens bent met een verkeersboete. De onderstaande brief is een voorbeeld van het daadwerkelijk bezwaarschrift. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Twijfelt u of u zelf succesvol bezwaar kunt maken tegen de verkeersboete? Schakel dan gratis een jurist in. Lees meer over de gratis intake van Kilese Rechtsbijstand. Beroepsprocedures tegen verkeersboetes zijn altijd gratis.

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Rekeningnummer

Aan: Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht

Betreft: bezwaar tegen beschikking (nummer beschikking)
Bijlage: kopie beschikking

Dagtekening: plaats en datum

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer (nummer beschikking). Ik ben het met die beschikking niet eens. Ik maak daarom bezwaar.

Volgens de beschikking zou ik op (datum overtreding) om (tijdstip) op de (plaats/weg) in de gemeente (naam gemeente) (aantal km) km/u hebben gereden. De toegestane snelheid daar is (aantal km/u).

De constatering dat ik te hard heb gereden, is onjuist. De gedraging is niet verricht en ik heb het niet gedaan.

Ik was niet in de buurt was van de aangegeven plek. Om dit te bewijzen stuur ik u bewijsmiddelen (bijvoorbeeld een bewijs dat u en uw auto op de genoemde tijd en plaats ergens anders was).
Het genoemde voertuig niet van mij is. Dat blijkt uit de volgende stukken (… stuur bewijzen mee).
De apparatuur die de snelheid heeft gemeten niet deugt. Dat blijkt uit de volgende punten (stuur bewijzen mee, bijvoorbeeld een recent ijkrapport).

Hoogachtend,

Naam
Plaats en datum
Handtekening

Wilt u juridisch worden bijgestaan? Vraag dan een intake aan. De online intake is altijd gratis. De intake is bedoeld om globaal kennis te nemen van uw juridisch probleem of uw rechtspositie, zodat wij u kunnen mededelen wat wij voor u kunnen betekenen. Tijdens de intake bekijken wij hoe groot de kans van slagen is, zodat u niet onnodig kosten hoeft te maken.

> Vraag direct een gratis intake via e-mail of een gratis intake via het intake-formulier aan of vraag direct een persoonlijke intake aan

Waarom Kilese Rechtsbijstand?
Direct hulp van ervaren juristen
Voor particulieren én kleine ondernemers
Scherpe tarieven
Geen abonnement of verzekering
Vaste prijzen & geen verrassingen achteraf
Betaling in termijnen mogelijk

Meer informatie over Kilese Rechtsbijstand

Lees meer over de Tarieven van Kilese.
Lees meer over de Annuleren en Kilese.
Lees meer over Betalen aan Kilese.
Lees meer over de Rechtsgebieden van Kilese.