Officiële publicaties overheid

RSS Kamerstukken

 • kst-21501-32-1096 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Landbouw- en Visserijraad; Brief regering; Reactie op het verzoek commissie over het rapport van Oceana, «The impact of the EU IUU Regulation on seafood trade»
 • kst-835724 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Emancipatiebeleid; Motie; Motie van de leden Van den Hul en Özütok over de ambitie om in de top vijf van de Global Gender Gap Index te staan
 • kst-31288-619 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met de wet invoering associate degree-opleiding
 • kst-835728 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 ; Motie; Motie van het lid Martin Bosma c.s. over actief openbaar maken van processen verbaal
 • kst-835726 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Emancipatiebeleid; Motie; Motie van het lid Jasper van Dijk over wegnemen van financiële belemmeringen voor partners om verlof op te nemen
 • blg-835687 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Parlementaire controle van I&V diensten in België
 • kst-835695 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Motie; Motie van de leden Westerveld en Özdil over niet meer instellingscollegegeld betalen dan de werkelijke kosten
 • kst-835745 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag
 • kst-835743 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie ; Motie; Motie van het lid El Yassini over stopzetten van de kinderbijslag
 • kst-835747 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken over Handel op 26-27 februari 2018
 • kst-835746 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie ; Motie; Motie van het lid El Yassini c.s. over de verschillen in de regio-indeling
 • blg-835761 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Brief van 24 januari 2018 inzake Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020
 • kst-835760 : Eerste Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018; Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de toezegging optimaliseren aanbod hoger onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk (T02321)
 • kst-835762 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Milieuraad; Brief regering; Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van milieuministers van 10 en 11 april 2017
 • kst-33037-278 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Mestbeleid; Motie; Motie van de leden Bisschop en Graus over geen korting op toeslagrechten
 • kst-835741 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van het lid Ploumen over agenderen van misstanden tegen het vrije woord
 • kst-31524-356 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Motie; Motie van de leden Westerveld en Özdil over niet meer instellingscollegegeld betalen dan de werkelijke kosten
 • kst-835740 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van het lid Voordewind c.s. over een oproep aan alle strijdende partijen zich te houden aan het staakt-het-vuren
 • kst-835701 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting
 • kst-835739 : Tweede Kamer der Staten-Generaal 15 maart 2018
  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van het lid Van Ojik over een actieplan vluchtelingen voor de ABC-eilanden

RSS Staatsblad

RSS Staatscourant

 • stcrt-2018-15389 : 's-Gravenhage 15 maart 2018
  Gemeente 's-Gravenhage - verkeersbesluit - Stadhouderslaan 41
 • stcrt-2018-15747 : Utrecht 15 maart 2018
  Gemeente Utrecht - Intrekken: Geslotenverklaring in beide richtingen voor alle voertuigen (C1) met onderbord “Uitgezonderd fietsers en bromfietsers” (OB54) Vaststellen: Eenrichtingsweg (C2 en C3) met onderbord “Uitgezonderd fietsers” (OB52) - Schoutenstraat (ter hoogte van de Kintgenshaven/Neude en Schoutenstraat/Ganzenmarkt; wegvak tussen Ganzenmarkt en Neude)
 • stcrt-2018-15824 : Stichtse Vecht 15 maart 2018
  Gemeente Stichtse Vecht - Toewijzen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken ter hoogte van Duivenkamp 543 - te Maarssen
 • stcrt-2018-15872 : Amsterdam 15 maart 2018
  Gemeente Amsterdam - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Frederiksplein 38
 • stcrt-2018-15523 : Texel 15 maart 2018
  Gemeente Texel - Nieuw fietspad Hanenplas door natuurgebied tussen Postweg en fietspad langs de duinen. - Tussen Postweg en fietspad langs de duinen
 • stcrt-2018-15726 : Nieuwkoop 15 maart 2018
  Ontwerp bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg 30, Ter Aar’
 • stcrt-2018-15411 : 's-Gravenhage 15 maart 2018
  Gemeente 's-Gravenhage - verkeersbesluit - Groenteweg 1
 • stcrt-2018-15857 : Utrecht 15 maart 2018
  Gemeente Utrecht - vaststellen - Bemuurde Weerd O.Z. 52 C
 • stcrt-2018-15665 : Schiedam 15 maart 2018
  Gemeente Schiedam - Opheffen GPP - Lange Nieuwstraat
 • stcrt-2018-15842 : Stichtse Vecht 15 maart 2018
  Gemeente Stichtse Vecht - Toewijzen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken ter hoogte van Frans Halsplantsoen 13 - te Maarssen
 • stcrt-2018-15849 : Stichtse Vecht 15 maart 2018
  Gemeente Stichtse Vecht - Toewijzen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken ter hoogte van Joh. Poststraat 75 - te Breukelen
 • stcrt-2018-15837 : Stichtse Vecht 15 maart 2018
  Gemeente Stichtse Vecht - Toewijzen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken ter hoogte van Fazantenkamp 599 - te Maarssen
 • stcrt-2018-15886 : Zuidplas 15 maart 2018
  Gemeente Zuidplas - Aanwijzing van een parkeerplaats voor een elektrisch oplaadpunt, - Schelde 84, Nieuwerkerk aan den IJssel
 • stcrt-2018-15888 : Amsterdam 15 maart 2018
  Gemeente Amsterdam - toekenning E6 - Loowaard/willem van Weldammelaan
 • stcrt-2018-14513 : Gilze en Rijen 15 maart 2018
  Ontwerp bestemmingsplan Nieuwstraat 63 te Gilze
 • stcrt-2018-15225 : Landerd 15 maart 2018
  Ontwerpbestemmingsplan “Mgr Borretstraat 21” in Reek
 • stcrt-2018-15933 : Noordenveld 15 maart 2018
  Ontwerpbestemmingsplan Parkeren Noordenveld
 • stcrt-2018-15120 : Autoriteit Consument en Markt 15 maart 2018
  Besluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Nimbus Investment Fund III Coöperatief U.A., Tune Holding B.V. en J. de B. Holding B.V.
 • stcrt-2018-15817 : Stichtse Vecht 15 maart 2018
  Gemeente Stichtse Vecht - Toewijzen van een individuele gehandicapten parkeerplaats op kenteken ten behoeve van mevrouw Van Maris nabij Bisonspoor 1161 - in Maarssen
 • stcrt-2018-15094 : Dordrecht 15 maart 2018
  Gemeente Dordrecht - Aanwijzen van een parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische auto's op de Rozenhof tegenover huisnummer 31 - Rozenhof 31