ECLI:NL:GHARL:2016:1634

Uit het dossier, alsmede uit een andere zaak, waarin het hof op dezelfde datum als in deze zaak uitspraak zal doen, blijkt het volgende. De kantonrechter heeft tweemaal een beslissing gegeven op hetzelfde beroepschrift. Nu echter de eerste beslissing niet door enige rechterlijke uitspraak is vernietigd, kon niet met voorbijgaan van deze beslissing opnieuw op het beroep worden beslist, zoals de kantonrechter in de laatste uitspraak heeft gedaan. Dit houdt in dat de tweede beslissing van de kantonrechter dient te worden vernietigd.

Uitspraak

WAHV 200.173.940
2 maart 2016
CJIB 156886192

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
locatie Leeuwarden

Arrest
op het hoger beroep tegen de beslissing
van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam
van 9 oktober 2014
betreffende
[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),
wonende te [woonplaats].

De beslissing van de kantonrechter

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de door de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie namens de officier van justitie genomen beslissing niet-ontvankelijk verklaard.

Het procesverloop

Op 19 november 2014 heeft het CJIB een schrijven van de betrokkene ontvangen. Het CJIB heeft dit schrijven doorgezonden naar de rechtbank met het verzoek de behandeling over te nemen. De griffier van de rechtbank heeft het schrijven van de betrokkene aangemerkt als beroepschrift, gericht tegen de beslissing van de kantonrechter van 31 juli 2014. Vervolgens zijn voormeld schrijven van de betrokkene en de gedingstukken aan de griffier van het hof gezonden.

De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.

De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beoordeling

Uit het dossier, alsmede uit de zaak met nummer 200.173.939, waarin het hof op dezelfde datum als in de onderhavige zaak uitspraak zal doen, blijkt het volgende. De kantonrechter heeft tweemaal een beslissing gegeven op hetzelfde beroepschrift, namelijk op 31 juli 2014 en op 9 oktober 2014. Nu echter de beslissing van 31 juli 2014 niet door enige rechterlijke uitspraak is vernietigd, kon niet met voorbijgaan van deze beslissing opnieuw op het beroep worden beslist, zoals de kantonrechter op 9 oktober 2014 heeft gedaan. Dit houdt in dat de beslissing van de kantonrechter van 9 oktober 2014 dient te worden vernietigd.

Beslissing

Het gerechtshof:

  • vernietigt de beslissing van de kantonrechter van 9 oktober 2014.

Dit arrest is gewezen door mr. Dijkstra, in tegenwoordigheid van mr. Hiemstra als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *