ECLI:NL:RVS:2012:BW8178

Bij besluit van 9 september 2010 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard.
De rechtbank heeft terecht overwogen dat appellant met de enkele ontkenning dat hij het bericht van de aangetekende verzending niet heeft ontvangen niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aangetekend verzonden oproep aan een ander adres is aangeboden. Ter zitting bij de rechtbank heeft [appellant] bovendien verklaard dat hij een brief van 1 juli 2010 van het CBR wel heeft ontvangen en dat hij niet uitgaat van een fout van de postbode, omdat de postbezorging normaal altijd goed gaat. Daarbij heeft de rechtbank terecht overwogen dat het voor risico komt van [appellant] dat hij zich niet in het bezit heeft gesteld van de aangetekend naar het juiste adres verzonden oproep, zodat hij van de inhoud geen kennis heeft kunnen nemen.

Lees “ECLI:NL:RVS:2012:BW8178” verder

ECLI:NL:RVS:2008:BC9070

Bij besluit van 15 januari 2007 heeft de stichting Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: het CBR) het rijbewijs van [appellant] voor alle categorieen ongeldig verklaard.
Het aangetekend verzonden besluit is niet afgehaald en retour gekomen. Bij aangetekende brief van 19 oktober 2006 is [appellant] vervolgens opgeroepen voor een onderzoek op 16 november 2006. Ook deze brief is niet afgehaald en retour gekomen. [appellant] heeft geen schriftelijke adreswijziging aan het CBR doorgegeven. Daarop is het CBR bij de gemeentelijke basisadministratie nagegaan op welk adres [appellant] staat ingeschreven. Gebleken is dat hij staat ingeschreven op het adres waarnaar het CBR de brieven heeft verzonden.

Lees “ECLI:NL:RVS:2008:BC9070” verder