Betalen aan Kilese

Hoeveel moet u betalen?

Hoeveel u moet betalen, is vermeld in de opdrachtbevestiging en in de factuur. Beide ontvangt u per email. Het totale honorarium bestaat voor de helft uit een aanbetaling en voor de andere helft uit een eindafrekening. U betaalt dus in twee termijnen, vooraf de helft en achteraf de helft.

Aanbetaling

U heeft een opdrachtbevestiging met een factuur ontvangen en u wilt betalen. De aanbetaling bestaat uit de helft van het totale honorarium. Dit bedrag kunt u terugvinden in de opdrachtbevestiging en in de factuur.
De aanbetaling moet worden voldaan voordat de opdracht aanvangt. Een opdracht zal niet eerder aanvangen dan wanneer de aanbetaling is voldaan. De eindafrekening wordt pas voldaan zodra de opdracht is voldaan. Zie meer over de Tarieven van Kilese.

Eindafrekening

U heeft een eindafrekening ontvangen en u wilt betalen. De eindafrekening bestaat uit de helft van het totale honorarium. De eindafrekening hoeft pas worden betaald zodra de opdracht is voldaan. Nooit eerder. Zodra de opdracht is voldaan, ontvangt u hiervan een bevestiging per email met daarbij de eindafrekening. De eindafrekening dient te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum. Zie meer over de Tarieven van Kilese.

Betalen in geval van een annulering

U heeft een voorstel van een vaste prijsafspraak ontvangen. U heeft nog niet betaald en u hoeft dat ook nog niet te doen. Over annuleren doen wij niet moeilijk en het is volledig kosteloos. Wij adviseren u om het voorstel van de prijsafspraak af te wachten. U bent niet verplicht om het voorstel te accepteren en het voorstel is volledig gratis. Zie dan meer over Annuleren en Kilese.

U hebt een opdrachtbevestiging ontvangen en u wilt annuleren. Wij zijn met u een opdracht overeengekomen. Deze opdracht is per email bevestigd en u hebt wellicht de aanbetaling al voldaan. Annuleren is in dit geval niet kosteloos. Over annuleren doen wij niet moeilijk, maar wij hebben wel kosten moeten maken voor uw opdracht. Daarom brengen we kosten in rekening. Deze kosten bedragen 20% van het totale honorarium. Zie meer over Annuleren & Kilese.

Betalingsmogelijkheden

U kunt betalen per bankoverschrijving en via iDeal. In de opdrachtbevestiging bieden wij beide mogelijkheden aan. Kies voor de betalingsmogelijkheid die u zelf prettig vindt.
Vermeld bij een bankoverschrijving altijd uw referentienummer. Uw referentienummer is terug te vinden in de opdrachtbevestiging en de ontvangstbevestiging. Beide bevestigingen ontvangt u via email. Onze bankgegevens staan ook vermeld in de ontvangstbevestiging en de opdrachtbevestiging.
Het verwerken van een bankoverschrijving kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. U ontvangt een betalingsbevestiging nadat we je betaling hebben verwerkt.

Betaling in termijnen

U betaalt standaard bij ons in twee termijnen: de aanbetaling en de eindafrekening.
Wilt u een opdracht overeenkomen met Kilese en u wilt de betaling in meerdere termijnen doen? Dat kan. U kunt uw verzoek tot een betaling in termijnen aangeven in de intake. Lees meer over de Intake bij Kilese.
Betaling kan in 2, 4, 6 of 12 termijnen. Een termijn kan een week of een maand zijn. Wij hanteren een minimumbedrag van 10 per week of van 40 per maand.
De betalingsafspraak wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. In de opdrachtbevestiging vindt u terug wanneer en welk bedrag u moet betalen.

Voorbeeld: U moet totaal € 161,- betalen. Dit kan maximaal in 4 termijnen (een maand is een termijn).
Termijn 1: € 40,25 Termijn 2: € 40,25 Termijn 3: € 40,25 euro en termijn 4: € 40,25

Eindafrekening betalen in termijnen

U heeft een opdrachtbevestiging ontvangen, de aanbetaling voldaan en u heeft de eindafrekening ontvangen. U wilt de eindafrekening in termijnen betalen. Dat kan. U kunt uw verzoek tot een betaling in termijnen aangeven door de eindafrekening terug te sturen. Het terugsturen van de eindafrekening doet u samen met uw verzoek. U ontvangt van ons een betalingsafspraak. In de betalingsafspraak vindt u terug wanneer en welk bedrag u moet betalen.
Betaling kan in 2, 4, 6 of 12 termijnen. Een termijn kan een week of een maand zijn. Wij hanteren een minimumbedrag van € 10,- per week of van € 40,- per maand.

Persoonlijke intake & betalen in termijnen

Persoonlijke intake houdt in dat een van onze juristen bij u thuis langskomt. De persoonlijke intake is de enige intake die niet gratis is. Een betalingsregeling is niet mogelijk. De rekening van de persoonlijke intake moet 24 uur voor de afspraak worden voldaan. Een opdracht zal niet eerder aanvangen dan wanneer de aanbetaling is voldaan. Zie meer over de Persoonlijke intake van Kilese.

Bankgegevens Kilese

U kunt betalen per bankoverschrijving. Ons rekeningnummer is terug te vinden in de vinden in de opdrachtbevestiging en de ontvangstbevestiging.
Vermeld bij uw overboeking altijd uw referentienummer. Uw referentienummer is terug te vinden in de opdrachtbevestiging en de ontvangstbevestiging. Beide bevestigingen ontvangt u via email. Onze bankgegevens staan ook vermeld in de ontvangstbevestiging en de opdrachtbevestiging.
Het verwerken van een bankoverschrijving kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. U ontvangt een betalingsbevestiging nadat we je betaling hebben verwerkt.

Lees meer over de Tarieven van Kilese.
Lees meer over de Intake bij Kilese.
Lees meer over Annuleren & Kilese.
Lees meer over de Rechtsgebieden van Kilese.