Kilese Rechtsbijstand is een algemene rechtspraktijk. Wij bieden particulieren en bedrijven rechtsbescherming tegen overheidshandelen en tegen handelingen van overige organisaties, zoals bedrijven en verenigingen.

Onze intake is altijd gratis. De intake is bedoeld om globaal kennis te nemen van uw juridisch probleem of uw rechtspositie, zodat wij u kunnen mededelen wat wij voor u kunnen betekenen.

Lees meer over de Tarieven van Kilese Rechtsbijstand
Lees meer over Annuleren en Kilese Rechtsbijstand
Lees meer over Betalen aan Kilese Rechtsbijstand
Lees meer over de Intake bij Kilese Rechtsbijstand

Onze bestuursrechtelijke rechtspraktijk is te verdelen in de volgende rechtgebieden:

Rechtgebieden van Kilese Rechtsbijstand

Verenigingsrecht

De vereniging is bij uitstek de organisatievorm die wordt gebruikt om de belangen van haar leden te behartigen. Hierbij kun je denken aan sport-, vak- en gezelligheidsverenigingen. De leden van zo'n vereniging zijn vaak nauw betrokken bij het verenigingsleven.
Bent u lid of bestuurder van een vereniging? Klik hier indien u juridisch bijgestaan wilt worden.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wet- en regelgeving dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen toch een inkomen hebben.

Verkeersboetes

De verkeersboetes voor de meest voorkomende lichte overtredingen en verkeersovertredingen worden administratief afgehandeld. Dit is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).