Kilese Rechtsbijstand is een bestuursrechtelijke rechtspraktijk. Wij bieden particulieren en bedrijven rechtsbescherming tegen overheidshandelen.

Onze intake is altijd gratis. De intake is bedoeld om globaal kennis te nemen van uw juridisch probleem of uw rechtspositie, zodat wij u kunnen mededelen wat wij voor u kunnen betekenen.

Lees meer over de Tarieven van Kilese Rechtsbijstand
Lees meer over Annuleren en Kilese Rechtsbijstand
Lees meer over Betalen aan Kilese Rechtsbijstand
Lees meer over de Intake bij Kilese Rechtsbijstand

Onze bestuursrechtelijke rechtspraktijk is te verdelen in de volgende rechtgebieden:

Rechtgebieden van Kilese Rechtsbijstand

Bestuursrecht

In het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wet- en regelgeving dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte en pensioen toch een inkomen hebben.

Verkeersboetes

De verkeersboetes voor de meest voorkomende lichte overtredingen en verkeersovertredingen worden administratief afgehandeld. Dit is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).